5 postulatów pracownic i pracowników pomocy społecznej i opieki podczas epidemii COVID-19

Poprzyj petycję do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdy/a może poprzeć naszą petycję

Mamy już 1041 podpisów

Podpisz petycję, skontaktuj się z nami i włącz się do działania!

Do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

My, opiekunki i opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci, pracownicy socjalni, pracownicy kuchni i personel sprzątający publicznych i prywatnych domów pomocy społecznej i opieki długoterminowej spędziliśmy ostatnie miesiące na desperackiej walce o zdrowie i życie pacjentów. Osamotnieni i wyczerpani pracowaliśmy ponad siły, bo w polskich DPS-ach od lat brakuje personelu. Wiele z nas przeżyło dramatyczne chwile – zostaliśmy odcięci od rodzin, nie mieliśmy możliwości opuszczenia placówek. Wiele z nas również zaraziło się koronawirusem. Większość z nas za swoje poświęcenie nie dostało żadnych dodatków, nawet zapłaty za nadgodziny. Nasze pensje (około minimalnej krajowej) są od lat zamrożone.

Unia Europejska przeznaczyła blisko miliard złotych na wsparcie Domów Pomocy Społecznej i innych instytucji opiekuńczych w czasie pandemii koronawirusa. Pieniądze miały m.in. sfinansować zakup środków ochrony oraz zostać przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników DPS. Tak się jednak nie stało. Większość pracowników nie zobaczyła dotąd ani złotówki z owego miliarda. Inni dostali po… 500 złotych.

Pandemia wciąż szaleje, a od pracowników DPS wymaga się, by dalej heroicznie narażali życie za dwa tysiące złotych miesięcznie! Jesteśmy już zmęczeni i mówimy dość!

Domagamy się:

  1. Natychmiastowego wypłacenia tzw. „dodatku COVID-19” dla wszystkich pracujących w DPS, którzy do tej pory go nie otrzymali, oraz wypłacenie go wstecz (od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego) oraz wypłacanie go w kolejnych miesiącach stanu zagrożenia epidemiologicznego. Domagamy się, by dodatek był dofinansowany z budżetu państwa i wynosił 1000 zł netto miesięcznie. Dodatek COVID-19 to pieniądze przeznaczone z Unii Europejskiej na bezpośrednie wsparcie personelu domów pomocy społecznej. Z naszych informacji nie wszyscy dostali ten dodatek, a Ci którzy go otrzymali dostali na konto ok. 580 zł (pracując w pełnym wymiarze pracy).
  2. Podwyższenia zasiłku chorobowego do 100% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników opieki długoterminowej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Pracownicy, który w związku z koronawirusem pozostawali na kwarantannie otrzymywali do tej pory 80% pensji. Tak nie może być. Należy też określić zasady rozliczania pracy ciągłej w związku z koronawirusem (była to praca ciągła, bez opuszczania terenu DPS i pracownicy byli w ciągłej dyspozycji kierownictwa).
  3. Wprowadzenia systemowego programu podniesienia pensji zasadniczej pracownic i pracowników placówek do wysokości średniej krajowej oraz podwyższenie dodatków stażowy.
  4. Wprowadzenia programu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem w placówkach. Domagamy się jednolitych procedur. Do tej pory chaotyczne procedury i przymuszenie pracowników do kwarantanny domowej lub zamknięcia w ośrodkach nie chronią odpowiednio personelu. Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być wypracowywane w oparciu o dialog społeczny i głos pracowników.
  5. Systemowego rozwiązanie problemu niedoboru personelu w DPS-ach i placówkach opieki długoterminowej (ustanowienie limitu podopiecznych przypadających na 1 opiekunkę i 1 pielęgniarkę). Wskaźnik ilość podopiecznych na personel to jeden do czterech i nie został on zmieniony od ok. 10 lat, powinien być podwyższony i dotyczyć tylko pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę, a obecnie wskaźnik odnosi się do wszystkich zatrudnionych w DPS). Dodatkowo powinny zostać pozyskane środki z NFZ na zatrudnienie lekarzy specjalistów, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”Skontaktuj się z nami: konfederacja.pracy.opieka@gmail.com, tel. 504 004 782

Pracujesz w sektorze opieki?
nie zostanie opublikowany
nie zostanie opublikowany
Ważne, żebyśmy byli w kontakcie w tych trudnych czasach. Chcemy zaprosić Cię do wspólnego działania!
nie zostanie opublikowany

Licznik podpisów: 1041
Pracujesz w sektorze opieki? Chcesz zmienić warunki swojej pracy?
Dołącz do naszej grupy Głos Pracowników Opieki https://facebook.com/groups/216365663009111/

Podpisy

Anna Bacia
Fizjoterapeutka/reprezentantka związku zawodowego w Orpea Polska
Klaudia Zylber-Tarczyńska
urzędnik
Mariusz Milczarek
Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Michał Lewandowski
OPZZ Konfederacja Pracy
Anna Śliwińska
Opiekun DPS
Anna Gutowska
Lekarz. / Dom Pomocy Społecznej
Ewa Urszula Pużuk
Pielęgniarka, Dom pomocy społecznej
Bożena Ordziejewska
St.pokojowa DPS BIAŁYSTOK ul Świerkowa 9 OPZZ Konfederacja Pracy
Elwira Sadowska
Pielęgniarka / dom pomocy społecznej
Bogusława Sawicka
Psycholog,Dom Pomocy Spolecznej ul. Świerkowa 9 Białystok
Sylwia Gąsowska
Opiekun DPS Świerkowa 9 Białystok
Agata Markowska
Opiekun medyczny Dom Pomocy Społecznej
Radosław Sioma
nauczyciel akademicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jadwiga Mac
STARSZA PIELĘGNIARKA DPS TYSZOWCE
Małgorzata Guz
Instruktor terapii zajęciowej/Dom Pomocy Społecznej w Bończy/ NSZZ "Solidarność"
Beata Pawełczyk
Pielegniarka DPS
Beata Mazur
Pielęgniarka DPSKrasnystaw
Wojciech Winiarczyk
Opiekun
Agnieszka Knap
Instruktor k-o /DPS w Bończy/NSZZ Solidarność
Jacek Guz
Opiekun/Dom Pomocy Społecznej w Bończy/ NSZZ "Solidarność"
Anna Woj9
Opiekun w DPS
Bernarda Słotwińska
Pracownik Dps
Bernarda Słotwińska
Pracownik Dps
Lukasz Gieleta
Opiekun/Dom Pomocy Społecznej
Barbara Świerk
opiekun
Urszula Krzysztofiak
DPS
Joanna Bulik
Pokojowa ,DPS "Dom Kombatanta"Lubliniec
Bogumiła Wasąg
St.opiekun w dps
Beata Zielińska
Pielęgniarka DPS
Justyna Słotwińska
Opiekunka DPS
Aneta Jędrzejczyk
Opiekunka DPS
Jarosław Szrankowski
St. Terapeuta Zajęciowy DPS
Dorota Kowalska
DPS
Agnieszka Figlarska
Pielęgniarka DPS Krasnysrtaw
Pułkownik Renata
DPS Grabie
Tomasz Miszczuk
Opiekun dps Chojno Nowe
Grzegorz Czułno
pedagog specjalny, emerytowany dyrektor domu pomocy społecznej
Anna Sadło
Opiekun DPS Chojno Nowe Pierwsze
Anna Sadło
Opiekun DPS
Ewa Stężycka
opiekun / dps
Barbara Orłowska
Pielęgniarką Dps Chojno Nowe Pierwsze
Edyta Kawęcka
Pielęgniarka DPS Krasnystaw Przewodniczącą koła NSZZ Solidarność
Marta Zaremba
Starsza pokojowa DPS Pidzamek
Dorota Zwolińska
Pielęgniarka
Andrzej Bartczak
Starszy opiekun DPS Podzamek.NSZZ Solidarność
Agnieszka Janowczyk
Dps Bzowiec
Agnieszka Józwik
Pielęgniarka/ DPS Bzowiec
Artur Martyna
Opiekun dps
Marek Tokarczyk
Opiekun
Krzysztof Piłat
Pracownik socjalny, DPS, Wrocław, skarbnik kołaPartia Zieloni
Maciej Duda
Zakonnik Łódź
Sylwia Kłosowska
Pokojowa
Anna Gierlach
Mgr fizjoterapii
Dorota Srokowska
Opiekun Medyczny w DPS Nowe Czarnowo
Marcin Szydłowski
Opiekun /Dom Pomocy Społecznej w Bończy
Łucja Albrecht
Technolog Dom Pomocy Społecznej
Małgorzata Sawicz
Opiekun medyczny
Jolanta Habyk
księgowa
Małgorzata Kobiela
Opiekun/DPS Nowe Bielice
Anna Urbaniak
Pielęgniarka/Dom Pomocy społecznej
Anna Stempowska
Opiekun
Marcin Rokosz
Opiekun Kwalifikowany w DPS
Anna Kamińska
Pokojowa- DPS Nowe Czarnowo
Zdzislawa Walder
Dyrektor Wejherowo DPS
Małgorzata Pawłowska
opiekun medyczny, praca w DPS
Jolka Baczańska
Opiekun DPS Kombatant - Lubliniec
Agnieszka Migoń
Opiekun medyczny, Nowe Czarnowo , DPS
Alicja Paś
Specjalista pracy socj. GOPS
Bożena Miszczak
Opiekun Spadkowa DPS
Grażyna Wielsniczak
Psycholog
Anna Śliwińska
Kadrowa
Alina Rogacka
Opiekun medyczny Dom Pomocy
Beata Osińska
Opiekun medyczny DPS Nowe Czarnowo
Renata Michlewicz
Opiekun medyczny, DPS Nowe Czarnowo
Ewa Zawendowska
Opiekun DPS
Irena laskowska
Opiekun Dps
Elżbieta Świątnicka
Opiekun medyczny DPS
Kępa Dorota
Opiekun DPS Szczytno Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy DPS Szczytno
Danuta Kanaszewska
Pielęgniarka DPS Chojno Nowe Pierwsze
Danuta Cebulska
Opiekun DPS
Anna Doryń
Opiekun Dps
Dorota Dudziak
Opiekun DPS
Dominika blach
Instruktor terapii zajeciowej
Małgorzata Sowa
Opiekun DPS "Centrum Seniora" Skarżysko-Kamienna
Agnieszka Fela
Pracownik/DPS
Beata Karbownik
pielęgniarka DPS
Teresa Woszczyk
Opiekun medyczny
IWONA BARTOSIK
Opiekun
Anna Kuryłowicz
Pokojową DPS ul Świerkowa w Białymstoku
Sławomira Adamkiewicz
Z-ca kierownika w DPS, NSZZ "Solidarność"
Magdalena Lech
Terapeuta zajęciowy
Beata Urbaś
Pokojowa D P S Nowe Czarnowo
Dorota KĘPA
Opiekunka DPS Szczytno Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność
Halina Kowalska
Pokojowa DPS Nowe Czarnowo
Magda Prochacka
Pokojowa DPS Nowe Czarnowo
Joanna Zarębska
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach - pokojowa
Zofia Mączka
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach - pokojowa
Ewa Marchiewicz
Starsza pokojowa
Ewa Marchiewicz
Starsza pokojowa DPS Tyszowce
Joanna Malec
MalecSt pokojową DPS Tyszowce
Ewa Cyndzas
Opiekun kwalifikowaną. Opiekun medyczny.
Badowska Aneta
St pokojowa DPS Tyszowce
Mariola Pietruszyńska
Opiekun medyczny/DPS
Anna Waszczuk
Opiekunka dps
Agnieszka Karlińska
Opiekun medyczny
Marzena Ziółkowska
Opiekun DPS Pigza
Joanna Konieczka
Terapeuta zajęciowy
Janina Jajesnica
Dietetyk dps
Janina Jajesnica
Dietetyk dps
Ewelina Kudlińska
Opiekun medyczny/ DPS PIGŻA
Marta Czyrks
DPS w Tyszowcach starsza pokojowa
Anna Kostrzyńska
Opiekun DPS
Krzysztof Kowalczyk
opiekun DPS Chojno Nowe Pierwsze
Aleksandra
Kurowska
Anetta Grabowska
St.magazynier DPS
Elżbieta Filip
Pracownik socjalny Jelenia Góra
Mariola Górska
PDPS Siemiatycze
Dorota Penkalska
Starsza pokojowa DPS pigza
ZUZANNA KOMUDA
Opiekun medyczny DPS Brańszczyk
Barbara Lizurek
Pokojowa DPS
Dorota Janiszewska
Opiekun DPS Pigza
Aleksandra Dębowska - Iskrzycka
Opiekun Medyczny/DPS Sucharskiego filia ul :Łabędzia w Rzeszowie
Paweł Wasilewski
Project Manager
Katarzyna Grygorczyk
Opiekun
Barbara Świerk
Opiekunka
Małgorzata Pudelko
Opiekun DPS
Małgorzata Pudelko
Opiekun DPS
Katarzyna Pelowska
Terapeutą zdjęciowy i pracownik socjalny
Mariusz Janus
Opiekun medyczny DPS1 w Gorzowie Wlkp
Beata Zielińska
Pielęgniarka. Dps
Danuta Żenicka
Opiekun
Katarzyna Bsk
pracownik sicjalny/MOPS PRZEMYSL/
Tomasz Filus
Majster DPS
Klarkowska Agnieszka
Praczka DPS
Magdalena Szczęsna
Młodszy Opiekun
Katarzyna Czapińska
Opiekun medyczny Wojewódzki szpital specjalistyczny
Artur Martyna
Opiekun dps
Ewa Jankowska
Pracownik socjalny DPS GŁOWNO
Wioletta Hukiewicz
DPS
Izabela Rojewska
Praczka DPS Barczewo
Magdalena Rajtarowska
opiekun Dps
Dorota Cyc
DPS w Tyszowcach -pokojowa
Jolka Baczańska
Opiekun DPS Kombatant - Lubliniec
Lidia Puderecka
Opiekunka /Dps Chojno Nowe Pierwsze
iwona budyta
pokojowa konstancin dps
Malgorzata Baraniak
Pokojowa
EWELINA WŁODARCZYK
opiekun Dps
Henryka Szawaryńska
Opiekun Dps
Jolanta Czyrkun
Starszy Opiekun Dps
Danuta Szymczak
Starszy Opiekun Dps
iwona budyta
pokojowa konstancin dps
Agnieszka Mielczarek
Opiekun kwalifikowany w DPS
Małgorzata kumejko
Opiekun pdps ostrowina związki zawodowe
Izabela Sianos
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej
Anna Kowalska
DPS w Tyszowcach starsza pokojowa
Dorota Torba
DPS w Tyszowcach
Bozena Rybczynska
Opiekun
Marta Śliwińska
Opiekun Pdps Ostrowina
Nicola Troska
Opiekun PDPS Ostrowina
Bernardeta Dwojak
O opiekun kwalifikowany Powiatowy Dom Pomocy Spolecznej
Edyta Zaręba
Pracownik socjalny
ANDRZEJ KRAWCZYK
Opiekun medyczny
Małgorzata Wawer
Opiekun medyczny DPS Spadkowa 4/6 Łódź
Paulina Księżyk
Opiekun PDPS Ostrowina
Agnieszka Liban
Opiekun medyczny Dps ul.Spadkowa 4/6 Łódź
Małgorzata Wawer
Opiekun medyczny DPS Łódź
Małgorzata Wawer
Opiekun medyczny DPS Łódź
Tatarek Marcin
P.D.P.S Siemiatycze
Justyna Sadowska
Opiekun medyczny, wewnętrzny, szpital
Magdalena Brzezicka
Kucharz zmianowy/DPS Tyszowce
Teresa Stec
Starsza pokojową DPS Pigza
Małgorzata Bednarek
Opiekun medyczny DPS Łódź ul Spadkowa 4/6
Aurelia Marek
Pokojowa/ DPS Ostrowiny
Katarzyna Drabent
Opiekun .PDPS Ostrowina
Dorota kolodziejczak-Makowska
Opiekun
Agnieszka Korżan
Pielęgniarka/DPS
Małgorzata Kotlarz
St. Opiekun PDPS Ostrowina
Teresa Kępka
pielęgniarka DPS
Sylwia Piasecka
pielęgniarka DPS
Edyta Charyton
OPIEKUN DPS
Krystyna Manturewicz
Terapeuta zajeciowy
Magdalena Wałczuk
Opiekun
Żaneta kabzinskalyp
Pokojowa
Irena Balikowska
Młodszy Opiekun
Michalczyszyn Bernarda
Pokojowa Dps Nowe Czarnowo
Andzelika Grzesiak
Pokojowa DPS. Nowe Czarnowo
Agnieszka Domańska
Opiekun dps nowe Czarnowo
Katarzyna Likus
DPS , dietetyk
Ewa Stereńczak
Opiekun w DPS
Jolanta Kozioł
Opiekun medyczny
Anna Paluszkiewicz
Starszy opiekun DPS Głogów OOSzN
Aleksandra Kuberska
Opiekunka
Agnieszka Krawczyk
Opiekun medyczny dps Olsztyn
Jerzy Wiśniewski
ZNP
Aleksandra Zar
Starszy opiekun medyczny
Elżbieta Tułaza
młodszy opiekun
Agnieszka Zbawiona
Opiekun osoby niepelnosprawnej
Beata Wolska
Starsza opiekunka, DPS GŁOGÓW MANGOLIA ul. Neptuna 22
Aleksandra Trembaczowska
Opiekun medyczny/dom pomocy spolecznej
Grażyna Sójka
Opiekun Pdps Ostrowina
Sójka Zdzisław
Opiekun Pdps Ostrowina
Sójka Zdzisław
Opiekun Pdps Ostrowina
Dorota Gruszka
Ratownik medyczny DPS-Browina 56
Dariusz Gmurczak
Kierowca Chrząstowo
Magdalena Siemaszko
badaczka/edukatorka/działaczka społeczna
Sonja Marczewski
architektka
Julia Olszewska
Analityczka danych
Małgorzata Sowa
Opiekun DPS
Maria Gładykowska
Asystent nauczyciela
Ksenia Ulanowicz-Sienkiel
Organizator związkowy
Beata Szulc
Opiekun Medyczny DPS w Łodzi
Beata Szulc
Opiekun Medyczny DPS w Łodzi
Zofia Świerżewska
Pedagożka
Mariola Matulka
pielęgniarka DPS
Michalina Augusiak
studentka
Wioletta Sewerynska
Opiekun Ostrowina PDPS
Wioletta Kampka
Opiekun Ostrowina PDPS
Bernadeta Zimoch
Opiekun Ostrowina PDPS
Joanna Bierut
Opiekun DPS Nowiny, Organizacja Związkowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy DPS Nowiny
Monika Jarkowska
Opiekunka w DPS
Mariola
Starszy opiekun
Magdalena Grudzień
Opiekun Ostrowina PDPS
Marzena Adamska
Opiekun Ostrowina PDPS
Monika Midura
Opiekun Ostrowina PDPS
Monika Wojtowicz
Terapeuta zajęciowy /PDPS w Ostrowinie
Magda Glinska
Opiekun DPS
Agata Borkowska
Opiekun PDPS Ostrowina
Dorota Ramus
Opiekun PDPS Ostrowina
Joanna Gołąb
Inspektor Bytom SRK
Jadwiga Troska
Opiekun PDPS Ostrowina
Zdzisława Grzesik
Opiekun PDPS Ostrowina
Agata Węgrowska
Młodszy opiekun DPS
Żaneta Kuźniak
Młodszy opiekun DPS
Magdalena Szewczyk
Opiekun medyczny
Beata Meus
Opiekun medyczny- PDPS Płaza-
Renata Kowalska
Opiekun medyczny
Rita Kowalska
Pielęgniarka DPS Łódź ul.Spadkowa
Alicja Tkaczyk
Opiekun
Irena Szymik
Opiekun
Aneta Kasprzycka
Opiekun medyczny
Małgorzata Wilczek
Terapeuta DPS Jędrzejów woj .Opolskie
Monika Skomra
Opiekun
Małgorzata Mac
opiekun medyczny Dps Tyszowce
Joanna
Opiekun medyczny
Anna Jankowiak
opiekun DPS
Beata
Malecka
Daria Machowska-Baran
Opiekun Dom pomocy społecznej
Elżbieta Glowacka
Opiekun w DPS
Agnieszka Nelle
Opiekun medyczny w Dps
Joanna Geppert
Opiekunka Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata K
Opiekun medyczny DPS
Monika Budój
Opiekun medyczny
Julia Wawrzyniak
Opiekunka, DPS
Aleksandra Ferdynus
Opiekun/ DPS Ostrowina
Marta Buczkowska
Opiekun medyczny, ZZOZ Ostrow Wlkp, oddział Geriatria
Anna Stokowiec
Pokojowa/Dom Pomocy Społecznej
Monika Steinmann
Sprzątaczka Dps
Maria Mosur
Opiekun medyczny
IWONA GŁOWACKA
Opiekun PDPS Ostrowina
Maria Jagodzinska
DPS Baszków
Barbara Dors
Pielęgniarka
Paulina Bogdańska
Kucharz dps
Leszek Krzewina
Ekonomista/emeryt
Jolanta Kwiatek
Starszy opiekun Dom Pomocy Społecznej
Aneta Osiak
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Maria Garczynska
Opiekun medyczny
Bozena Witkowska
Starsza pokojowa DPS Tyszowce
Danuta Sochan
Starsza pokojowa DPS Tyszowce22
Beata Namiel
Opiekun medyczny PDPS-Ostrowina
Justyna Sobczak
Opiekun Medyczny/DPS
Elżbieta Chrapek
Pokojowa PDPS Ostrowina
Barbara Bielińska
Starsza pokojowa DPS Pelplin
Olga Kozińska
Opiekun/Dps
Agnieszka Kisielewicz
Opiekunka DPS Krasnystaw
Danuta Szymalka
DPS 63 760
Danuta Szymalka
DPS
Agnieszka Krawczyńska
Starszy opiekun
Joanna Chludzińska
Opiekunka/Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Agnieszka Chmielarz
Opiekun medyczny baszkòw dps
Ewelina M
Dps Baszków
Urszula Połeć
opiekun dps
Rogolska Beata
opiekun medyczny
Anna Sułkowska
Młodszy opiekun
Katarzyna Suchecka
Opiekun/PDPS w Ostrowinie
Marcin Olejniczak
Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku
Joanna Kwiatkowska
Terapeuta dps
Ksenia Troć
Pokojowa DPS Różanka
Piotr Piskozub
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Lewandowska-Błaszkiewicz Marlena
Opiekun /DPS Skubarczewo
Ryszard Kuprys
Mieszkaniec DPS-u
Agnieszka Dubert
Opiekun
Dominik Owczarek
Instytut Spraw Publicznych
Wojciech jasiński
Monter podzespołów / Solaris
Anna Trocewicz
pracownik socjalny MOPS Zielona Góra
Sylwester Furch
OZ 12-065 OPZZ KP w Guardian Częstochowa
Bogdan Szymański
Colgate Palmolive Świdnica OPZZ 01-057
Danuta Karczewska
Księgowa - Dom Pomocy Społecznej Jaromin
Katarzyna Miller-Litwinowicz
Księgowa - Dom Pomocy Społecznej Jaromin
Jerzy Pędraś
Konferencja Pracy
Marzena Szczęsna
Opiekun Nowiny
ELIZA URBAŃSKA
pielęgniarka DPS
Lucyna Pokusa
Dom Pomocy Społecznej
Izabela Kamińska
Dom pomocy społecznej pokojowa
Jacek Czaplicki
Maszynista offsetowy /Toruń
Dawid Bednarczyk
Inst. ds. Kulturalno-oświatowych Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Katarzyna Kubiak -Czaplicka
Dom Pomocy Spolecznej
Julia Kwarto
Studentka pielęgniarstwa
Krystian Wieszczeciński
OPZZ KONFEDERACJA PRACY - TOYOTA WAŁBRZYCH
Justyna Wyka
Starsza pokojowa
Mirosĺawa Werema
Dps ròżanka
Urszula Sawoniuk
Sos Ròżanka
artur kubik
administracja/IPiN/OZ 07-201
Mirosława Adamska
Opiekunka DPS
Teresa Ostaszewska
ksiegowa DPS
Oksana Celuch
Pokojowa/ Dom Pomocy Spolecznej
Patrycja Grycan
Opiekun Kluczbork DPS
Agnieszka Biełaga
Opiekun medyczny w Dps w Białymstoku
Małgorzata Wodecka
Pokojowa/ Dom Pomocy Spolecznej
Ewelina Zając
Pokojowa/ Dom Pomocy Spolecznej
Małgorzata Sowa
Pokojowa/ Dom Pomocy Spolecznej
Boguslawa Krajewska
St. Opiekun
Barbara Lenart
Starsza pokojowa Dom Pomocy Społecznej
Angelika Koguc
Ratownik Medyczny/ DPS
Katarzyna Łąkowska
Opiekun Nowiny
Sławomir Czerwonka
DPS
Iwona Groń
Opiekunka DPS
Ewa Matejuk
Opiekun medyczny, Dps Góra Kalwaria
Ewa Zakrzewska
Opiekunka Dps Gora Kalwaria
Edyta Karasiewicz
Opiekun medyczny/Góra Kalwaria/DPS
Ewa Myszkowska
Pielęgniarka DPS Góra Kalwaria
Adrianna Pająk
Pielęgniarka DPS Stalowa Wola
Ewelina Grzejdziak
opiekun
Wanesa Ratajska
pokojowa
Sebastian Blichar
kierownik produkcji
Marianna Chmielewska
pokojowa
Wioletta Bernacka
opikun
Barbara Górna
pokojowa
Dorota Zadka
terapeuta
Marzena Rybak Wieczorek
Pokojowa
Magdalena Jankowska
opiekunka DPS Łódź
Agnieszka Tarnowska
Opiekun DPS
Irena Surowaniec
Pielegniarka
Mirella Ratajska
Pokojowa
Karolina Sochacka
Pokojowa
Malgorzata
Opiekun DPS Pelplin
Malgorzata Szostak
Starsza Pokojowa
Małgorzata Przybylska
Starsza pokojowa Dps Góra Kalwaria
Małgorzata Krzyczkowska
Pokojowa
Danuta Zaron
Starsza opiekunka
Anna Ługowska
Pokojowa
Kluski Aneta
Opiekun 5
Klys Aneta
Opiekun
Alina Górna
Opiekunka
Bogusława Łuksik
Opiekun medyczny
Łukasz Gieleta
Opiekun/Dom Pomocy Społecznej
Jadwiga Świątek
Opiekunka DPS
Krystyna Janczy
Opiekunka DPS
Krystyna Janczy
Opiekunka DPS
Marzena Dusza
Opiekun medyczny
Piotr Piskozub
Przewodniczący 28 osobowego Związku Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
Ewa Skrzek
Pokojowa DPS Lipsko
Katarzyna Przyżycka
pracownik socjalny/Dom pomocy Społecznej
Lidia Mittag
Starszy opiekun
Aleksander Jasiak
Związek Zawodowy w Centrum Nauki Kopernik
Halina Górka
Starsza pokojowa, DPS Góra Kalwaria
Anna Gałkowska
Pielęgniarka Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Elżbieta Witak
Pielęgniarka Dps Góra Kalwaria
Tomasz Pawłowski
Opiekun / DPS Pigża
Angelika Pawłowska
Specjalista ds sprzedaży
Karol Lewandowski
Opiekun
Monika Szczepanik
IT
Bożena Krupa
Starsza opiekunka Dps Góra Kalwaria
Grażyna Czub
Starsza pokojowa Dps Góra Kalwaria
Renata Zając
Opiekun Dom Pomocy Społecznej Rzeszów
Kurzyńska Janina
Starsza pokojowa DPS Góra Kalwaria
Makowska Hanna
Starsza pokojowa DPS Góra Kalwaria
Zofia Mindur
St. opiekun, DPS Krosno
MAŁGORZATA ARMATA
Opiekun Dom Pomocy Społecznej Pakówka
Elzbieta Wójcik
Starszy opiekun/Dom pomocy społecznej w Matczynie
Aneta Gałat
Opiekun
Joanna Kocur
Terapeuta zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej w Krosnie
Anna Grucel
opiekun kwalifikowany w DPS
Katarzyna Sarna
Terapeuta zajęciowy DPS Matczyn
Olga Rukasz-Kurzeja
Terapeuta DPS Matczyn
Ewa Łojewska
Starsza pokojowa
Edyta Ch
Opiekunka
Lubomir Chocholak
Opiekun PDPS Ostrowina
Magda wiatr
Pokojowa
Robert Samsel
Mechanik elektryk Lochów
Alina Rogacka
Opiekun Medyczny Dom Pomocy Spolecznej Nowe Czarnowo
Bielecka Renata
Pielęgniarka DPS Matczyn
Urszula Jasiukiewicz
Opiekun / Dom Pomocy Społecznej
Agnieszka Baran
Pracownik socjalny w ZOL
Agnieszka Zbawiona
Dps kotlin
Agnieszka Zbawiona
Dps kotlin
Elzbieta Nazaruk -Wasiak
Pokojowa DPS ul Baranowicka 203 Bislystok
Małgorzata Moszumanska
Opiekun
Joanna Liżewska
Opiekun medyczny/dom pomocy społecznej w Białymstoku
Elżbieta Jeromin
Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Elżbieta Jeromin
Dom Pomocy Społecznej w Toruniu pracownik socjalny
Danuta agacka terapeuta DPS pomocną dłoń warszawa
Danuta agacka
Barbara Dąbrowska
pokojowa DPS Góra Kalwaria
Mariusz Janus
Opiekun medyczny DPS1 w Gorzowie Wlkp
Katarzyna Chojnowska
Ksiegowa
Anna Zwolińska
Pokojowa Dps Gora Kalwaria
Izabela Borowska
Osoba fizyczna
Aleksandra Bieńkowska
pracownik socjalny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Aleksandra Kras
Opiekun
Iwona Skafarek
Pokojowa
Sylwia Synak
Opiekun medyczny
Elżbieta Zielińska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Angelika Mądraszewska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Hanna Lamh
Opiekun Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Bożena Trzybińska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Iwona Milewska
Opiekun Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Hanna Napieralska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Iwona Tomusiak
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Anna Lipińska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Marta Parchimowicz
Opiekun Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Patrycja Jaszewska
pracownik socjalny/ Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu
Ewa Kucharzewska
Pracownik socjalny
Justyna Gracz
Pracownik socjalny Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie
Justyna Gracz
Pracownik socjalny Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie
Justyna Gracz
Pracownik socjalny Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie
Justyna Gracz
Pracownik socjalny Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie
Krzysztof Sztochel
Zakładowa Organizacja ZwiązkowaPDPS Ostrowina
Elżbieta Sztochel
Opiekun PDPS Ostrowina
Katarzyna Kedzierska
starszy opiekun DPS Góra Kalwaria
Jolanta Korenberg
Opiekun DPS Góra Kalwaria
Marzena Nisio
Fizioterapeuta
Lidia Ciechomska
DPS Toruń
Grażyna Juszczyk
Opiekunka Toruń
Elżbieta Kędzierska
Starszy opiekun
Izabella Zawada
Piegniarka PDPS Ostrowina
Justyna Chłopecka
opiekun DPS Toruń
Anna Czupryńska
starszy opiekun
Eliasz Robakiewicz
-
Joanna Neumann
Opiekun medyczny
Edyta Cisek
Opiekun Dom Pomocy Społecznej Toruń
Anna Duda
Opiekun DPS
Justyna Złotopolska
Kelner
Sylwia Wójtowicz
Opiekun /DPS Matczyn/
Irena Surowaniec
Pielęgniarka DPS Stalowa Wola Dmowskiego 2a
Mariola Ruta
Starszy Opiekun Kwalifikowany /DPS Matczyn
Anna Ciechomska
Pokojowa
Alicja Woźniak
Pokojowa /Dps Matczyn
Dorota Jaszkim
Opiekun medyczny/placówka opiekuńcza w Toruniu
Marlena Tyl
DPS
Jolanta Walczyk
Pokojowa/ Dom Pomocy Społecznej /Panstwowa
Krystyna Karkulowska
Opiekun PDPS
Katarzyna Skwarek
Pokojowa
Małgorzata Kowalska
Opiekun
Agnieszka Wiśniewska
Opiekunka medyczna,DPS - Polski związek niewidomych
Agnieszka Wiśniewska
Opiekunka medyczna,DPS - Polski związek niewidomych
Emil Bartoszewski
Opiekun
Katarzyna Waniek
Pedagożka społeczna, Lukashaus Stiftung, Grabs
URSZULA BORECKA
POKOJOWA-DPS TORUŃ
Wiesława Kochańska
Opiekun Dps
Paweł Buszyniewicz
Administrator bazy danych
Dorota Kuzdak
Pokojowa DPS Myślibórz
Grażyna Jarzembska
Pokojowa Dom Pomocy Społecznej
Barbara Kondratowicz
Starszy opiekun
Elżbieta Kędzierska
Opiekunka DPS Toruń
Grażyna Wierzbicka
Opiekun DPS Toruń
Renata Przybyszewska
pokojowa DPS
DAGMARA WIERZBICKA
OPIEKUN DPS SKUBARCZEWO
Marek Gorny
Opiekun Dps Skubarczewo
Marta Nagórska
Fizjoterapeuta w DPS
Marlena Manthey
Pielęgniarka
Aldona Wójcik
DPS Kozarze 63
Beata Zielińska
Dps
Marzena drzewoszewska
Opiekun medyczny Łódź spadkowa 4/6
Iwona Narozniak
Pracownik socjalny
Elżbieta Kardel
OpiekunDPS Suwalki
Natalia Rybakiewicz
Pokojowa w Dps Suwałki
Małgorzata Kruszniak
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Joanna Sokolowska
masażystka
Maria Kowalczyk
Pokojowa DPS Kalina Suwałki
Grażyna Konarzewska
Pokojową dps góra kalwaria
Monika Rzymska
Opiekun/Dps
Danuta Kłoss
Opiekun Medyczny DPS Toruń
Artur Martyna
Dps opiekun
Sylwia Wasilewska
Pokojowa
Sylwia Wasilewska
Pokojowa
Milena Chrzanowska
Opiekun
Małgorzata Marcinkowska
Opiekun
Jolanta Madeksza
opiekun DPS
Alicja Szruba
Pokojowa DPS Góra Kalwaria
Elżbieta Urbaniak
Kadrowa Dom Pomocy Społecznej w Kotlinir
Elżbieta Urbaniak
Kadrowa Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie
Natalia Bartkowiak
Opiekunka w DPS
Malgorzata Szenfeld
Pielęgniarka
Małgorzata Wawrzyniak
opiekunka DPS Kotlin
Dominika Rychlik
Pracownik socjalny DPS
Joanna Antczak
opiekun
Patrycja Nowicka
opiekunka w DPS Kotlin
Aleksandra Walesiak
opiekunka
Justyna Marek
Opiekunka DPS Kotlin
Beata Ciemniak
Instruktor terapii zajęciowej ZOL
Joanna Głowacka
starsza pokojowa
Ewa Krześniak
Pokojowa /DPS Góra Kalwaria
Joanna Korabik
Opiekun PDPS Ostrowina
Danuta. Milewska
Starsza pokojowa Dom Opieki Spolecznej05 530
Janina wawrzyniak
St. Opiekunka DPS - Kotlin
Janina Wawrzyniak
St. Opiekunka DPS - Kotlin
Agnieszka Tomczak
Opiekunka Dps Kotlin
Krystyna Urbaniak
Pielęgniarka dps Henryków
Beata Książek
Starszy ooiekun Dps Szarocin
Jolanta Michalska
Opiekun kwalifikowany domu pomocy społecznej w Ziębicach
Janina Kedziak
Pokojowa DPS Szarocin
JOANNA Malinowska
Dps Piwlegniarka
Maria Adamowska
Personel medyczny
Maria Adamowska
Personel medyczny DPS Ziębice
Agata
Opiekun medyczny dps Henrykow
Agata Bieniek
Opiekun DPS Szarocin 1
Stanisław Poręba
Opiekun dps Szarocin
Anna kaczmarek
Opiekun dps, Dom pomocy społecznej w Pakowce
Krzysztof Szypowski
Opiekun Kwalifikowany, Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, NSZZ Solidarność
Hubert Kowalek
Służby mundurowe
Ewelina Ziółkowska
Opiekun medyczny DPS w Szarocinie
Iwona Poręba
Opiekun, Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie
Iwona Samek
Opiekun, Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie
Kołodziej Urszula
Opiekun /Szczecin
Andzelika Grzesiak
Pokojowa
Kołodziej
Opiekun /Szarocin
Kołodziej Urszula
Opiekun /Szarocin
Justyna Dusza
Opiekun medyczny,DPS
Seweryn Klęczar
Opiekun Dps
Dorota Szczerbuk
Dom Pomocy społecznej Kombatant w Olsztynie
Barbara Świerk
Opiekun
Joanna Bulik
Przewodnicząca Solidarności DPS "Dom Kombatant"
Magdalena Szewczyk
Opiekun
Beata Zielińska
Pielęgniarka dps
Anna Szmilewska
Opiekunka DPS w Łodzi
Anna
Opiekun Medyczny DPS
Dorota Dobrzańska
Opiekun kwalifikowany
Iwona Trzeszczynska
Opiekun medyczny
Anna Wojtiuk
Opiekun w DPS Bończy
Elwira Bobrowska
Terapeuta zajecowy DPS "Włókniarz" wice przewodnicząca NSZZ Pracowników DPS "Włókniarz" Łódź
Alina
Kowalska
Małgorzata Miłosz
Opiekun medyczny Dps Lodz
Anna Kamińska
Pokojowa- DPS Nowe Czarnowo
Ewa Świszcz
opiekun...D.P.S. Lublin
Aleksandra Stój
St.opiekun/DPS Lublin/Glowackiego 26
Grażyna Warowna
Opiekunka kwalifikowana w DPS w Lublinie
Kamila Targosz
Opiekun kwalifikowany DPS
Agnieszka Pasiut
Opiekun Dps
Dorota Jabłońska
Pielęgniarka dps
Mariusz Orzeł
Starszy opiekun w DPS
Halina Krezel
Starsza pokojowa /DPS
Elżbieta Stępniak
Pokojowa/dps Lublin Głowackiego
Barbara Dors
Pielęgniarka /DPS
Agnieszka Sochaj
Pielęgniarka. Dom pomocy społecznej
MAŁGORZATA Dulniak
Opiekun DPS Glowackiego Lublin Przewodnicząca Koła NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Kazimierz Ząbek
Opiekun
Małgorzata Matelska
Opiekun medyczny
Ewa Honisz
Opiekun med. Olsztyn PZN DPS
Bernadeta Wrona
opiekun
Monika Jabłońska
Starszy instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
Magdalena Kanclerz
Instruktor terapii/Świdnik/DPS
Ewa Zaborska
Pielęgniarka DPS Lipsko
Aleksandra Machniak
Psycholog w DPS
Anna Kozłowska
Opiekun medyczny PZN DPS Olsztyn
Dorota Kuzdak
Pokojowa DPS
Claudia Snochowska-Gonzalez
Polska Akademia Nauk
Monika Śmiechowicz
DPS ŁÓDŹ OPIEKUNKA
Małgorzata Wawer
Opiekun medyczny
Beata Wasowska -Miszkiel
Pracownik socjalny DPS Dobrzeń Wielki
Elżbieta Kardel
Opiekun
Lidia Żochowska
Prawnik
Dorota Rekść
Rehabilitacji
Wioleta Witkowska
Opiekunka Dps Różnowo
Olha Trach
Opiekun, Ròżnowo, Dom nad Doliną
Volodymyr Tracj
Opiekun/Różnowo/"Dom nad doliną"
Volodymyr Trach
Opiekun/Różnowo/"Dom nad doliną"
Tetiana Savchuk
opiekun, DPS Dom nad doliną, KWO sp z.o.o.
Mariusz Trela
Opiekun medyczny/DPS
Ewelina Mielczyńska
Opiekun kwalifikowany w DPS
Alicja Cykowska
Specjalistka do spraw badań klinicznych
Barbara Pach
Nauczycielka